جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي
ڏَندَ زورُ وٺَنِ، سُٺا سُهِڻا لَڳَنِ

ڏي کِيرُ اَمان، پِي پَڙهَڻَ وَڃان
جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي

اَکِيُنِ جَوتِ وَڌي، ڏاڍِي سُونهَن ٿِئي
وَٺي زورُ بَدَنُ، لِڱَ چُستُ ٿِينِ

ڏي کِيرُ اَمان، پِي پَڙهَڻَ وَڃان
جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي

جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي

کير صفا سُٺو، آهي ڏاڍو مِٺو
ٻارو اچو پِيُون، ڀَري کِيرَ وَٽِيُون

ڏي کِيرُ اَمان، پِي پَڙهَڻَ وَڃان
جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي
جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي

سَڀُ زورُ وَٺُون، پِي کِيرُ وَڌُون
ڏي کِيرُ اَمان پِي پَڙهَڻَ وَڃان

جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿِئي
ڏَندَ زورُ وَٺَنِ سُٺا سُهِڻا لَڳَنِ
جو کِيرُ پِئي سو وِيرُ ٿئي