آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
دَوسِتَ گهَڙِي کَنُ دِلِ وِندِرايُون
دَوسِتَ گهَڙِي کَنُ دِلِ وِندِرايُون

لاٽُونئَڙو ڦيرايُون، لاٽُونئڙَو ڦيرايُون

آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
دَوسِتَ گهَڙِي کَنُ دِلِ وِندِرايُون

مُنهِنجو لاٽُون سُهِڻو سُهِڻو
رَنگا رَنگِي ۽ مَنَ مُهِڻو
ڪارِيگَر ڪِيئَن آهي ٺاهِيو
واهَه جو رَنگَ سان رَنگُ مِلايو
آءُ تَه هِنَ سان رُوحُ رِيجَھايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون، لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

آيُس پَٽَ جِي ڏَورِ وٽائي
ڳاڙِها ڦندڻَ اُنَ ۾ لائي
ويڙِهي زَورَ سان پَٽَ تي هَڻَندُسِ
نِوِڙِي جهَٽِ پَٽِ هَٿَ تي کَڻَندُسِ
ڪَڍَندو هَٿَ تي هُو ڪِتِڪايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون، لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

هَٿَ تي کَڻَندُسِ هيٺِ نَه لَهَندو
ڦِرَندو ڦِرَندو ساندَهِه رَهَندو
ٿَڪِجِي پَونَدو، گوهِيُون هَڻَندو
پوءِ گھَڙِي کَنُ ساهُه بِه کَڻندو
بِيهَڻَ جُون وارِيندو وايُون

آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون، لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

تُون بِه کَڻِي اَچُ لاٽُون ڏَورِ
پَوءِ پُڄايُون ڪَنهِن جو زَورُ
لاٽُون آهي سُهِڻو مُنهِجو
ناهي هِنَ کان بَهِتَرِ تُنهِنجو
ڇونَه ڀَلا پوءِ شَرِطَ پُڄايُون

آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون
آءُ تَه لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون

لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون، لاٽُونئَڙو ڦيرَايُون